Regulamin studia

Regulamin The Pilates Studio Warsaw

The Pilates Studio Warsaw jest prowadzone przez firmę Monika Szklarz prowadzącą działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG pod adresem ul. Żurawia 2b/1, 05-515 Zgorzała, NIP 969-111-92-85, REGON 240207666.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Każdy klient studia ma obowiązek zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu i go przestrzegać. Rezerwacja terminu, a następnie uczestnictwo w zajęciach oznacza akceptację regulaminu.
 2. Na wszystkie zajęcia w studio obowiązuje rezerwacja. Rezerwacji dokonywać można mailowo, telefonicznie lub przez system rezerwacji online.
 3. Czas trwania pojedynczych zajęć to 55 minut.
 4. Do studia pilates wchodzimy bez obuwia, ćwiczymy w skarpetkach.
 5. Studio zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku i cenniku.
 6. Klient zobowiązany jest do punktualnego stawiania się na zajęcia mając na względzie dobrą organizację pracy studia oraz niemożliwość przedłużenia czasu trwania zajęć.
 7. Klient zobowiązuje się do przestrzegania i zachowywania czystości w studio. Uprasza się o dezynfekcję sprzętu po zakończonych zajęciach.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

 1. Klient decydujący się na udział w zajęciach studia oświadcza, że nie ma przeciwwskazań lekarskich do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczy w zajęciach na własnąodpowiedzialność.
 2. W przypadku jakichkolwiek dolegliwości bólowych, kontuzji lub innych problemów zdrowotnych klient jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie prowadzącego przed przystąpieniem do zajęć.
 3. Studio pilates nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu odniesiony w efekcie uczestnictwa w zajęciach, jeśli klient ćwiczy pomimo wyraźnego zakazu lekarza lub fizjoterapeuty, nie stosuje się do wyraźnych zaleceń instruktora dotyczących bezpiecznej techniki ćwiczeń i bezpiecznego obchodzenia się ze sprzętem, lub uszczerbek na zdrowiu spowodowany jest nieszczęśliwym wypadkiem.

OPŁATY I ANULOWANIE WIZYT

 1. Aktualny cennik studia znajduje się stronie www.thepilatesstudiowarsaw.pl
 2. Płatności za zajęcia można dokonać gotówką w studio oraz przelewem na konto bankowe podane na stronie thepilatesstudiowarsaw.pl w zakładce „kontakt”. W przypadku rezerwacji pierwszej sesji pilatesu poprzez system online, płatność dokonywana jest również online, z góry, i jest warunkiem potwierdzenia rezerwacji przez studio. W przypadku braku płatności w przeciągu 24h od momentu dokonania rezerwacji studio zastrzega sobie prawo do anulowania w/w rezerwacji.
 3. Płatności za karnet „5 zajęć” dokonać można bezpośrednio w studio lub przelewem. Karnet nie ma limitu czasowego.
 4. Treningi oraz dokonane w systemie online rezerwacje można odwołać najpóźniej na 24 godziny przed terminem bez konsekwencji. Za zajęcia nieodwołane lub anulowane na krócej niż 24h przed terminem nie przysługuje zwrot środków.

REKLAMACJE

16. Klient ma prawo złożyć reklamację pod adresem studia w przeciągu 7 dni od zaistnienia zdarzenia, którego dotyczy reklamacja. Reklamację należy wysłać elektronicznie na adres: kontakt@thepilatesstudiowarsaw.pl. Studio zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia reklamacji w przeciągu 30 dni kalendarzowych.

17. W zakresie nie uregulowanym umową i niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.