Polityka prywatności

Administratorem twoich danych osobowych jest Monika Szklarz, przedsiębiorca zarejestrowany w CEiDG pod adresem ul. Żurawia 2b/1, 05-515 Zgorzała, NIP 969 111 92 85.

Cele, podstawy prawne i zakres przetwarzania danych.

 1. Twoje dane (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) będę przetwarzać:
 • w celach kontaktowych, aby udzielić ci odpowiedzi na wiadomość przesłaną bezpośrednio drogą e-mailową na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora związanego z koniecznością udzielenia odpowiedzi,
 • w celach zapisu na trening pilates, a następnie informowania o ewentualnych zmianach terminu, odwołaniach, potwierdzeniach płatności,
 • wystawienia rachunku lub faktury na twoje życzenie,
 • pozostałe dane to adres IP i inne dane zapisywane w plikach cookies, które służą administratorowi do analizy korzystania przez ciebie i innych użytkowników strony. Przetwarzanie danych w tym zakresie może zostać wstrzymane po złożeniu przez Ciebie sprzeciwu.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prawo podatkowe, a także wszelkiego rodzaju akta wykonawcze i akta prawa wspólnotowego.

Odbiorcy danych oraz zamiar przekazywania danych do Państwa spoza EOG lub organizacji międzynarodowej.

 1. Odbiorcami twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmioty przetwarzające, jak podmiot dostarczający oprogramowanie do analizy ruchu na naszej stronie – Google Analytics, a także dostarczający oprogramowanie do rezerwacji online – Fitssey.
 2. Twoje dane nie są przekazywane do Państw spoza EOG lub organizacji międzynarodowych.

 Termin przechowywania danych.

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania usługi lub do wycofania zgody.

Prawa użytkowników.

 1. W związku z przetwarzaniem twoich danych przysługują Ci następujące prawa:
 • dostępu do treści swoich danych oraz
 • prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu,
 • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez administratora, w celu wywiązania się przez administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora.
 1. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 2. Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych przeczytasz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: uodo.gov.pl

Zastrzegam sobie prawo do zmian w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój mojej witryny internetowej. O wszelkich zmianach będę informować w sposób widoczny i zrozumiały.

Na mojej witrynie mogą znajdować się linki do innych stron internetowych. Nie mogę ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności na innych stronach. Zachęcam, by zapoznać się z ich polityką prywatności po przejściu na te strony.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jestem do dyspozycji – moje dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

Polityka plików „cookies”

 

Dziękuję za odwiedzenie mojej strony internetowej.

Przywiązuję ogromną wagę do Twojej prywatności, więc możesz mieć pewność, iż wszelkie dane osobowe, które mi przekazujesz, będą bezpiecznie przechowywane i nigdy nie będą udostępniane osobom trzecim. Poproszę Cię tylko o informacje, które uważam za niezbędne, aby moja strona spełniała Twoje oczekiwania w sposób możliwie najbardziej efektywny.

Używam niektórych plików cookies na tej stronie internetowej – pliki cookies są przechowywane w przeglądarce internetowej i mają na celu zapewnienie, aby wszelkie przyszłe wizyty na mojej stronie internetowej były możliwie jak najbardziej przyjazne poprzez zapamiętanie stron lub preferencji. Używam tych plików cookies do śledzenia odwiedzanych przez Ciebie stron mojej witryny. Twoja przeglądarka internetowa umożliwia usuwanie lub blokowanie plików cookies, jeśli sobie tego życzysz.

Zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych (RODO), muszę poprosić Cię o zgodę na używanie plików cookies zgodnie z opisem. Klikając na tę stronę, zakładam, iż taką zgodę wyrażasz, zgodnie z informacjami podanymi w niniejszej Polityce. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były używane, przejdź do opcji dostępnej w przeglądarce internetowej, aby zablokować lub usunąć pliki cookies. Pamiętaj również, iż w każdej chwili możesz swoją zgodę wycofać.